Diensten

Anita en Leerproblemen

Voor ouders

Hoe komt het dat je kind zo hard moet werken en toch niet goed vooruit gaat op school?
Hoe komt het dat je kind bij sommige vakken heel goed presteert en bij andere vakken juist niet ? Anita onderzoekt allerlei problemen met leren thuis en op school. Samen met Anita kunnen jullie als ouders deze puzzel oplossen. Als jullie kind al langere tijd veel moeite heeft met lezen/spelling of rekenen op school kan het zijn dat jullie kind dyslexie of dyscalculie heeft.

Kinderen met dyslexie hebben:
• moeite met lezen, vooral losse woorden
• moeite met het goed schrijven van woordjes

Kinderen met dyscalculie:
• hebben moeite met het uit hun hoofd leren van eenvoudige sommen zoals de tafels
• blijven lang tellen of rekenen sommen niet ‘handig’ uit

De school van jullie kind weet wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor deze onderzoeken. Als je denkt dat je kind moeite heeft met lezen/spelling of rekenen is het advies om eerst het gesprek met school aan te gaan. Vraag na hoe school jullie kind al geholpen heeft.

Ouders kunnen deze onderzoeken ook zelf betalen. De uurprijs voor onderzoek is 105 euro en de onderzoekstijd kan varieert van 8 tot 12 uur. Vooraf wordt een behandelovereenkomst ondertekend.
Voor alleen advies is de uurprijs 95 euro. Tot 15 km. vanaf de praktijkruimte worden geen reiskosten berekend.

Als je kind dyslexie of dyscalculie heeft, heb je als ouders veel vragen. Anita kan uitleg geven over dyslexie en dyscalculie aan ouders en kinderen zodat jullie beter weten hoe je er mee om kan gaan. 

 

Voor jongeren

Als je dyslexie hebt is het fijn als je tips en handigheidjes leert zoals:
• hoe leer ik vanuit mijn sterke kanten en waar ik goed in ben
• hoe ga ik om met dyslexie want je kan er ook stress van krijgen
• leestechnieken die goed passen bij dyslexie
• geheugentechnieken die werken voor jongeren met dyslexie
• slim leren voor toetsen zodat het minder tijd kost
• goed voor jezelf opkomen op school zodat je de juiste hulpmiddelen krijgt.

Anita geeft deze leerzame trainingen voor jongeren met dyslexie. Zo’n training moet wel door je ouders betaald worden. De training kan ook op je school in een groep gegeven worden.

Als je dyscalculie hebt loop je tegen veel onzekerheden aan in het dagelijks leven. Plannen en organiseren van je schoolwerk is lastig, je hebt moeite om tijd goed in te schatten, je bent afhankelijk van je rekenmachine of mobiel en sommige schoolvakken liggen je minder goed.
Anita heeft een training ontwikkeld om jongeren in vier bijeenkomsten meer te leren over wat dyscalculie is.

Wat leer je in die training ?
• Wat is dyscalculie en wat herken ik daarvan bij mezelf
• Hoe voel je je ? En welke slimme oplossingen pas je toe om toch alles te kunnen doen wat jij wil
• Wat kan je anders doen en waar heb je recht op op school
• Hoe kan je er voor zorgen dat je wel terecht komt in het beroep dat je graag wil.

 

Voor school

Kinderen die worden aangemeld bij www.1801.nl worden in Boskoop door Anita onderzocht voor Ernstige Dyslexie (ED). In die route is regelmatig contact met scholen. Scholen die vragen hebben over de route naar dyslexie zijn welkom.

Anita helpt scholen rond:
• niveaubepaling lezen en spelling en advies rond specifieke hulpvragen
• handelingsgericht rekenonderzoek en het opstellen van leerlijnen rond rekenen
• het uitvoeren van intelligentie onderzoeken
• informatiebijeenkomsten voor ouders of teams rond dyslexie
• informatiebijeenkomst voor ouders of teams rond dyscalculie
• informatiebijeenkomst rond intelligentie onderzoeken: welke informatie geeft dit en hoe kan je dit
gebruiken om de hulp voor een kind beter af te stemmen.
De wensen van de school worden vertaald in een overeenkomst op maat.
De uurprijs is 95 euro en tot 15 km. vanaf de praktijkruimte worden geen reiskosten berekend.

 

Verwijzers

Leerproblemen worden, behalve de Ernstige Dyslexie, niet vergoed door de gemeente. Anita werkt in Boskoop als regiebehandelaar voor 1801 jeugd & onderwijsadvies uit Zoetermeer.
Kinderen tot 13 jaar die nog op de basisschool zitten kunnen door school of ouders bij haar worden aangemeld zonder verwijzing van de gemeente.
Anita werkt rondom Boskoop samen met de RT Praktijk van Miranda Heemskerk. Zij voert procesonderzoek rond rekenen uit. 

www.dyslexiecentraal.nl
www.kid.nl
www.passendonderwijs.nl

Lees meer over dit onderwerp in een van mijn blogs.

Alle blogs zijn terug te vinden op de archiefpagina. Hier kun je komen door op "Blog" in het menu te klikken of door middel van onderstaande knop.