Blog

Op 17 maart 2022 schreef Anita de Jong:

Leren Meten

In deze blog vertel ik iets over een onderzoek dat ik vaak doe en dat is een intelligentieonderzoek. Zelf ben ik nogal terughoudend met het uitvoeren van dit onderzoek zonder een duidelijke hulpvraag. Er zijn namelijk veel manieren waarop je kan zien hoe kinderen en jongeren het doen:
– hard werken of niet hard hoeven werken en toch goed presteren
– heel langzaam werken maar erg precies of snel werken maar slordig
– lastige taken vermijden of steeds nieuwe dingen willen proberen
– opgewekt uit school komen of moe of geïrriteerd uit school komen
– veel uitleg en hulp nodig hebben of snel zien hoe je iets kan doen

 

Wat is intelligentie eigenlijk?
Intelligentie is het samenspel tussen je gezonde verstand, denkprocessen die op gang komen als je iets moet doen en wat je kan of hoe je het aanpakt. Als dit allemaal goed werkt kan je meekomen op school en de dingen doen die je omgeving van je vraagt. Je kan je dan redden in die maatschappij maar ook goed omgaan met veranderingen.

 

Wat meet je als je de intelligentie meet en wat zegt dat?
In de nieuwste testen die binnen de praktijk van Anita worden gebruikt worden de volgende vaardigheden gemeten:
– Verbaal begrip: je meet de woordenschat en het begrijpen van verbanden tussen woorden.
– Visueel ruimtelijk inzicht: je meet het zien van details en hoe figuren zijn opgebouwd.
– Redeneervaardigheden: je ziet de relatie tussen figuren doordat je deze beredeneert.
– Werkgeheugen: je kan informatie goed opnemen en even vasthouden om er iets mee te doen.
– Verwerkingssnelheid: je kan vlot en foutloos figuren natekenen of het verschil ertussen zien.

Hoe deze vijf onderdelen zijn ontwikkeld binnen een kind of jongere zegt iets over wat dat kind of die jongere moeilijk vindt of goed kan. Uit het onderzoek komt ook een cijfer dat een gemiddelde is van deze vijf vaardigheden.

 

De test is zo gemaakt dat iedereen hem met plezier kan maken. De meeste opdrachten beginnen heel makkelijk en worden steeds een beetje moeilijker maar nooit te moeilijk.
Er zijn opdrachten die snel gemaakt moeten worden maar bij de meeste opdrachten is er tijd genoeg om na te denken. De tests kunnen met de hand of met 2 Ipads worden afgenomen.

 

 

#intelligentie#capaciteiten#school#ouders#Passend Onderwijs