Blog

Op 13 augustus 2021 schreef Anita de Jong:

Dit is autisme

Elk jaar houdt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) een autismeweek. In die week is extra aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met ASS in Nederland. Vaak is er bij mensen met autisme sprake van een unieke mix van sterke en wat minder sterke eigenschappen. Als je die goed herkent en er rekening mee houdt kan dit het leven van iedereen aangenamer maken. Er zijn inloopmiddagen, informatiemarkten en lezingen waarbij mensen met en zonder autisme met elkaar in gesprek kunnen gaan. 

Meer lezen over autisme (ASS)?
Colette de Bruin is de grondlegger van de “Geef me de 5”-methode en het boek “Auti-communicatie”, met als basis: concreet en helder communiceren. Nu heeft Colette samen met neurobioloog en autisme-expert dr. Fabiënne Naber deze methodes wetenschappelijk onderbouwd en als slot het boek “Dit is autisme” geschreven. In dit boek worden de volgende acht onderwerpen rond het brein van mensen met ASS uitgebreid behandeld. De leuke gekleurde illustraties geven weer hoe het brein van kinderen met ASS werkt en welke aanpak het beste effect heeft.

 1. Gefragmenteerd informatie verwerken
  Het brein ontwikkelt minder efficiënte paden in het hoofd en de paden zijn vol, hebben omleidingen, zijpaden, rotondes en doodlopende wegen.
 2. Sociale informatie niet herkennen
  Iemand met ASS krijgt sociale signalen niet automatisch binnen en hierdoor wordt het lastiger om sociaal gedrag te herkennen, hier op te reageren, en hier van te leren.
 3. Foute koppelingen maken
  Informatie wordt in het brein van iemand met ASS niet goed gekoppeld aan elkaar, of onvolledig of verkeerd gesorteerd waardoor foute koppelingen gemaakt worden.
 4. Over- of ondergevoelig reageren
  Informatie uit de zintuigen wordt door het brein niet goed gefilterd zodat er soms te veel informatie doorgelaten wordt (dit gaat irriteren) of te weinig (kom je ergens te laat achter).
 5. Moeite hebben met betekenis geven aan…
  Door een chaotische manier van informatie verwerken en opslaan is het voor mensen met ASS moeilijker om betekenis te geven aan nieuwe informatie. Waar past het bij?
 6. Chaotisch informatie opslaan
  Er blijven ‘mappen’ openstaan in het brein waardoor informatie gaat rondzingen en dit zorgt voor onrust, spanning en gepieker over onzekere situaties.
 7. Referentiekaders missen
  Ervaringen die met elkaar in een ‘map’ zitten bieden een referentiekader voor nieuwe ervaringen. Iemand met ASS mist deze referentiekaders en kan gevolgen lastig inschatten.
 8. Informatie niet weggooien
  Bij mensen met ASS wordt overtollige informatie soms niet herkend als ‘overbodig’ maar krijgt deze juist het label ‘belangrijk’. De vele informatie overbelast dan het (werk)geheugen. 
Tags: ASS | Autisme | Brein | Hulp | Ouders | School