Blog

Op 13 augustus 2021 schreef Anita de Jong:

Nieuwe inzichten rond meertaligheid

 

Over een aantal nieuwe inzichten rond meertaligheid wil ik jullie in deze blog graag iets meer vertellen.
De meeste meertaligen wisselen per dag regelmatig van taal, afhankelijk van hun omgeving. Wereldwijd is de meerderheid van de mensen meertalig. Het leren van meerdere talen heeft als voordelen:

  • het kunnen uitbreiden van contacten met mensen uit andere landen
  • betere kansen op de arbeidsmarkt
  • meer boeken kunnen lezen en films kunnen volgen in de oorspronkelijke taal
  • de hersenen worden actief gestimuleerd 

Kinderen en volwassenen die meerdere talen spreken hebben dat vaak op verschillende manieren geleerd:

  • opgegroeid als kind van ouders met een verschillende nationaliteit
  • later een tweede taal erbij geleerd
  • noodgedwongen een taal moeten leren in een nieuw land

Mensen die meertalig zijn en beide talen actief gebruiken hebben daar bij het leren op school voordeel van. Zij kunnen goed schakelen tussen de verschillende talen en daardoor flexibeler denken. Dit effect is er niet bij mensen die een tweede taal gaan spreken en hierdoor (of door maatschappelijke druk) hun moedertaal verwaarlozen. Taal is een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit en taal en cultuur zijn nauw met elkaar verweven. Dit betekent dat kinderen die hun moedertaal minder spreken en niet verder ontwikkelen ook een belangrijk deel van de cultuur van hun familie verliezen. Meertalige sprekers kiezen welk woord ze gaan gebruiken op inhoud en betekenis.
Onder allebei de talen ligt een woordvoorraad die door beide talen wordt gebruikt.  Voorbeeld: of het nu een ‘cat’ of een ‘poes’ is, het gaat om hetzelfde dier.
Meertalige sprekers hebben per gesproken taal een beperktere woordenschat dan sprekers die één taal spreken, maar hebben meer begrip, door de kennis van de woorden van twee talen. Omdat meertaligen gewend zijn steeds te kiezen voor het ene of het andere woord, kunnen ze makkelijker onderwerpen in het algemeen van meerdere kanten bekijken. Dit kost wel tijd. Het uitdrukken in woorden gaat bij meertaligen iets trager dan bij mensen die maar één taal spreken.

Om de twee talen goed te leren is het belangrijk om beide talen veel aandacht te geven. Kinderen die hun moedertaal goed beheersen leren een tweede taal beter spreken, omdat ze gebruik kunnen maken van een grote woordvoorraad. Een taal leer je door luisteren, spreken, lezen en schrijven en dit alles in combinatie met elkaar.

Tip 1: begin niet te vroeg met een tweede taal binnen het onderwijs maar start spelenderwijs en breid het aantal uren steeds verder uit.

Tip 2: Ouders moeten bij het opvoeden hun eigen taal spreken met hun kinderen. Ook door het voorlezen in de eigen moedertaal wordt het later makkelijker voor kinderen om een nieuwe taal op te pikken. Kinderen leren op jonge leeftijd het makkelijkst twee talen tegelijk te spreken maar ook op latere leeftijd is het goed mogelijk nog een tweede taal te leren. Dan heb je al strategieën ontwikkeld om te leren, heb je een duidelijk doel voor ogen met de tweede taal, ben je goed gemotiveerd en heb je je woordenschat om de taal op te bouwen.

Zie ook:  https://www.lowan.nl/po/meertaligheid/