Blog

Op 13 augustus 2021 schreef Anita de Jong:

Wanneer werken we met het programma Pak aan! Bij sombere buien?

 

Als een kind of jongere teruggetrokken en somber gedrag laat zien en je als ouders niet goed weet wat je kan doen om te helpen kan dit programma worden doorlopen. Er wordt eerst kennisgemaakt en er wordt goed gekeken of het gedrag geen gevolg is van sociale factoren, of het geen trauma is, of het kind of de jongere zich verder normaal ontwikkelt en het gedrag geen ASS is. In dat geval kan je kind somber of depressief zijn.

Pak aan! werd ontwikkeld uit een Amerikaans programma (“Taken Action” van Stark & Kendall, 1996) en bewerkt door de Universiteit van Gent (Stark & Braet, 2011). Het is een effectief bewezen programma voor kinderen tussen 8 en 13 jaar met een depressieve stoornis of depressieve stemmingen.

Wat heb je dan?
Je kan nergens plezier te hebben en het gaat samen met een vermindering van interesse en motivatie. Depressieve kinderen hebben last van veel negatieve emoties. Dit komt door een bepaalde kwetsbaarheid of door weinig sociale vaardigheden, altijd de negatieve kant van dingen zien of zich in een hopeloze situatie voelen. Pak aan! leert je kind om deze emoties te herkennen en deze te beïnvloeden zodat ze zich beter gaan voelen. Dat gebeurt in 8 stappen o.a. door leren kijken, herkennen en aanpakken van de stressfactoren. We werken aan een meer positief zelfbeeld door het anders omgaan met dagelijkse situaties. De bijeenkomsten hebben een vaste volgorde en er wordt gewerkt met een werkboek, waarin praktische en creatieve huiswerkopdrachten staan. De ouders krijgen ook uitleg over depressiviteit en worden actief betrokken bij de behandeling.

Wil je meer lezen over depressiviteit?
Als je nergens meer zin in hebt, depressie bij kinderen hoe zit dat. Mere Vos (2009)
uitg. Bohn Stafleu van Loghum: Dit is een boek voor kinderen over depressie

Depressie bij kinderen, als een kind prikkelbaar en somber is. Yvonne Stikkelbroek (2012)
uitg. Lannoo Campus: Dit is een boek voor ouders over depressie bij kinderen.