Blog

Op 13 augustus 2021 schreef Anita de Jong:

Wat is Alles Kidzz® voor programma?

 

Hierin werken ouders en school samen aan gedragsproblemen en dan zijn dit meestal ‘naar buiten gerichte’ problemen. De kracht van het programma zit in de samenwerking tussen thuis, school en het kind (van 8-12 jaar). Het programma voldoet aan de landelijke eisen die het Nederlands Jeugdinstituut stelt rond effectiviteit en brede inzet.

 Alles Kidzz® is zo genoemd omdat het op een positieve manier kinderen benadert en hun zelfbeeld hierdoor vergroot. De kinderen die het programma kunnen agressief, hyperactief en opstandig gedrag zoals: ongehoorzaam zijn, het overtreden van regels, pesten en spijbelen. Dit kan een impulsieve reactie zijn op anderen, of zelfbedacht omdat ze eigenlijk niet weten hoe ze het op een andere manier kunnen doen. Kinderen worden als ze groter worden van zichzelf rustiger en leren ook beter met hun emoties om te gaan, maar als dat niet gebeurt krijgen ze steeds ernstige gedragsproblemen en raken ze de aansluiting met de groep kwijt.

Het doel van Alles Kidzz® is het verminderen van het agressieve gedrag en het laten toenemen van meer positief sociaal gedrag. Dit door het ontwikkelen van een realistischer zelfbeeld en meer sociaal inzicht. De kinderen zijn na de training beter in staat om hun grenzen aan te geven en handiger keuzes te maken om dreigende situaties te vermijden. School en thuis werken mee zodat zij het kind kunnen begeleiden in het veranderen van het gedrag in dagelijkse situaties.

Alles Kidzz® is een training van 8 bijeenkomsten. De eerste 3 bijeenkomsten zijn algemeen om elkaar goed te leren kennen. Na de derde bijeenkomst maakt de trainer een plan. Wat kan het kind al goed, en wat kan het kind nog leren? Dit wordt besproken in een tussenevaluatie met ouders en school. Het kind krijgt een mapje met klussen voor thuis. De ouders en leerkracht krijgen ‘post’ van de trainer over wat er in de bijeenkomsten is geoefend en hoe het kind thuis en op school verder kan oefenen.

Er wordt gewerkt met eigentijdse werkvormen zoals foto’s maken, een reclamespotje maken en als afsluiting krijgt het kind een zgn. creditcard die op maat is gemaakt en het kind herinnert aan wat hij/zij in de training heeft geleerd.